ڵ

ۆ ڵۆی یی
 
 . .
http://webhazhar.5u.com
ێ ۆ 坎 (GPS) 36.08088 44.62322
ǐ ѐێ ڵ SHAMAL-B1 SHAMAL-B2-3 ѐێ ۆ ۆ ۆ http://hazhar.yoo7.com/t71-topic#137
ǐ ѐێ ڵ 3-SHAMAL-B2 ѐێ ۆ ۆ ۆ 4 9 ێ ۆ http://hazhar.yoo7.com/t73-topic#142 .
07501128491 koyshaqlawa@yahoo.com ۆ ەە ە .ە
ی ی ڵ 100 ی ۆ ی .
http://hazhar.yoo7.com./t60-topic ەیەی ی
ی ۆ یی ێ 坁یی ی

 | 
 

 ǘی ی ەەی ەԘی ەی ەە ە ۆیە .

   
HAZHAR RAMADHAN


HAZHAR RAMADHAN

: 104
: 44
: 11/12/2007

: ǘی ی ەەی ەԘی ەی ەە ە ۆیە .   2012-03-08, 2:49 amەی 8-3- 2012 ۆی ێەە ۆی ە ی ەەی ەԘی ەی ەە ە ۆیە

یی ە ە ە 4 ۆی ی . ێی ۆیەی ە ێی ەەی ەԘی ەی ەە Ә
ۆ ەێەە ییەەی ە ێیە .

ە ەە ەەی ەی ی ە ە ǘڵ ەیە ە ێە ە ەەەی Ȑ ە ەۆیەە ەە یەەیەی

http://hazhar.yoo7.com/t61-topic

یی ە ە ە ۆ ی ەە ە ۆیە ەێەە .
ە ۆیی ی ەێی ی ێ ێ ە ەڤەەە

ە ەەڵ ێەیە ە ی ەە


_________________


    
    http://hazhar.yoo7.com
 
ǘی ی ەەی ەԘی ەی ەە ە ۆیە .
    
1 1

:
ڵ :: QUTABXHANA ::  ǘی-