ڵ

ۆ ڵۆی یی
 
 . .
http://webhazhar.5u.com
ێ ۆ 坎 (GPS) 36.08088 44.62322
ǐ ѐێ ڵ SHAMAL-B1 SHAMAL-B2-3 ѐێ ۆ ۆ ۆ http://hazhar.yoo7.com/t71-topic#137
ǐ ѐێ ڵ 3-SHAMAL-B2 ѐێ ۆ ۆ ۆ 4 9 ێ ۆ http://hazhar.yoo7.com/t73-topic#142 .
07501128491 koyshaqlawa@yahoo.com ۆ ەە ە .ە
ی ی ڵ 100 ی ۆ ی .
http://hazhar.yoo7.com./t60-topic ەیەی ی
ی ۆ یی ێ 坁یی ی

 | 
 

 ەی یی ەی ەۆ ەی یەە 2012-2013

   
HAZHAR RAMADHAN


avatar

: 104
: 43
: 11/12/2007

: ەی یی ەی ەۆ ەی یەە 2012-2013   2013-01-19, 10:00 pmی ی ەێ ۆ یەە ە ە ۆەیەە ە ەی ەۆی ە ەʐی ەەی ەی
یی ۆی ە ێە ەە ێ ەێ .
ەۆیەە ە ی ǐی ەی ڵەی .
ۆ ییی ە ە ەەەی ەێە ە ەیەە ە ەە ە ۆ ۆەەیەە

ە ێیە ەەی ی ەی ی ەەە Șەیەە ەە یە ەی ە ی winrar ۆ ەی .

ۆ ەە ەەە ەە ێ hazhar 123456

ە ێەیە ەەەی ە ێەۆی ەی


http://www.gulfup.com/?mCcvOX


ۆی ەی


http://www.gulfup.com/?1eNLVi


ۆی ێەیhttp://www.gulfup.com/?87hFMu


ۆی ێەی


http://www.gulfup.com/?zrTdXC


ۆی ەەی


http://www.gulfup.com/?eA2Xo4

ۆی ەەی


http://www.gulfup.com/?8zxCqS

ی ە ێەی ەەی ی ێ
ۆ یی ی ەیەی Șە ە ە 07501010184


ەەڵ ڕێی ەەی ѐێی ەی ەۆ_________________


    
    http://hazhar.yoo7.com
 
ەی یی ەی ەۆ ەی یەە 2012-2013
    
1 1
 
-
»  2012
»  .2012
»  2012
»  ::: 2012
»  2012

:
ڵ :: QUTABXHANA ::  -